MUZIEK
Om te kunnen dansen is het van groot belang dat er goede muzikale begeleiding is. Wij zijn dan ook zeer gelukkig met ons muzikale trio: Rikie op accordeon en Anneke en Gerrie op de harmonica (trekzak).
© Copyright Boerendansgroep “Battumse Venne”